GENEL LOJİSTİK TERİMLER 

 

a/a: Always afloat (Daima yüzer durumda )
   
a.a.r: Against all risks (Tüm risklere karşı)
   
Air consignment note: Hava konşimentosu
   
Airport of arival: Varış hava limanı
   
Airport of departure Kalkış hava limanı
   
Airway bill: Hava konşimentosu
   
Always safely afloat: Her zaman yüzer durumda
   
a.m.: Ante meridiem (öğleden önce)
   
Amounts: Meblağ
   
Approx.: Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)
   
ARR: Arrival (varış saati)
   
B/L: Bill of lading (Konşimento)
   
Booking: Rezervasyon
   
Breakdown clause (of-of-hire clause): Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır
   
Breaking bulk: Gemiyi boşaltmaya başlama
   
Brokerage: Broker (simsal)'ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon
   
B.S.: Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)
   
B.S.T.: British summer time (ingiliz yaz saati)
   
Bulk: Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)
   
Bulk freight: Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük
   
ca.: Circa (tahminen)
   
c.a.d. (c/d): Cash against documents (Vesaik mükabili)
   
c.a.f.: Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)
   
cargo: Taşıma,yük
   
Carriage: Taşıma,Naliye
   
Carrier:  Taşıyıcı
   
c.o.d.: Charges collect (masraflar alıcıya ait)
   
Certificate of origin: Menşei şahadatnamesi
   
c.+f: Cost andfreight (malın bedeli ve taşıma ücreti)
   
c.+i: Cost and ınsurance (malın bedeli ve sigorta)
   
Charge: Masraf,harç,ücret
   
Chargeable weight: Tcrete tabi ağırlık
   
CIF: Mal bedeli olarak teslim
   
c.i.f.: Malın bedeli,sigorta ve navlun
   
c.i.f.+c: Cost,insurance,freight and commision (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)
   
c.i.f landed: Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları
   
city terminal service: Şehir içi teminal servisi
   
c.k.d.: Completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)
   
Claims: Şikayetler
   
c/o: Care of. (vasıtasıyla)
   
c.o.d.: Cash on delivery(teslimde ödemeli)
   
Collecting free: Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret
   
Commodity rates: Nakliyede uygulanan ücret tablosu
   
Conditions of contract: Sözleşme koşulları
   
Consignee: Kendine mal gönderilen
   
Consignment: Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat
   
Consignor: Mal gönderme
   
Consolidator: IATA'ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş
   
Consular ınvoice (C.I): Tasdikli fatura
   
c.o.s.: Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)
   
CPT: Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma
   
CRF: Mal bedeli ve navlun
   
c.t: Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)
   
Current rates: Cari fiyatları
   
Customs broker: Gümrük komisyoncusu
   
Costoms clearance: Gümrükleme gümrükten çekme
   
custums deklaration: Gümrük beyannamesi
   
DAF: Sınırda teslim
   
d.d.: Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)
   
DDP: Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim
   
DDU: Gümrük resmi ödenmeksizin teslim
   
dead freight: Pişmanlık navlusu
   
Delivering carrier: Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı