Denizyolu Taşımacılığı / Terimler

 

 

 

Armatör

Gemi sahibi, taşıyıcı

 

Acente

Herhangi bir limanda armatör adına faaliyet gösteren, onun temsilciliğini yapan kuruluş

 

NVOCC

“Non Vessel Operating Common Carrier” (Gemi sahibi olmadan taşımacılık yapan)

 

Co-Loader

Forwarderların yüklerini kendi yükü ile konsolide ederek taşımacılık yapan

 

Forwarder

Karayolu,havayolu,denizyolu, demiryolu taşımacılığını, gümrükleme ve sigorta hizmetlerinin operasyonunu gerçekleştiren,aktif bir acenta ağına sahip olan organizatör firma

 

Bill Of Lading (B/L)

Denizyolu konşimentosu

 

Master B/L

Ana konşimento

 

House B/L

Ara konşimento

 

Charter Taşıma

Geminin tamamen yada kısmen (part kargo) kiralanarak yapılan taşımadır

 

Charter Party

Taşımacı ile armatör arasında yapılan sözleşmeye verilen isimdir

 

Bulk Yükleme

Konvansiyonel yük taşımacılığında dökme yükleme

 

Broker

Armatörle yükleyici arasında aracılık yapan,komisyoncu

 

RO-RO Taşımacılığı

Araç,treyler veya konteyner taşıyan gemilerle yapılan taşımacılık

     
 

Yükleme Boşaltma Terimleri

 

Free In (FI)

Limandaki yükleme masrafı

 

Free Out (FO)

Limandaki boşaltma masrafı

 

Liner In (LI)

Yükleme masrafının armatöre ait olması

 

Liner Out (LO)

Boşaltma masrafının armatöre ait olması

 

Stuffing

İstifleme, yükü konteynere yerleştirme

 

Unstuffing

Konteynerin içini boşaltma

 

Stevedoring

Gemiyi yükleme ve boşaltma hizmeti

     
 

Liman Terimleri

 

Storage

Limanda depolama / ardiye

 

Demuraj

Geminin kendisine tanınan yükleme ve boşaltma süresini aşması yada konteyner içinde bekleyen yükün tanınan süreden önce gümrükten çekilip boşaltılmaması

 

Free Time

Serbest süre.Yükün demuraja girmeden bekleyebileceği süre. Süre aşımında demuraj uygulanır.

 

THC

(Terminal Handling Fee) : Limandaki elleçleme ücreti

 

Geçici Kabul

Türkiye’deki gümrük mevzuatı gereği konteynerler gümrüğe tabi mal statüsündedirler. Bu nedenle bir konteynerin limandaki gümrüklü sahadan çıkarılması veya tekrar limana getirilmesi halinde ortaya çıkan gümrükleme masrafıdır.

     
 

Navlunla İlgili Terimler

 

CAF

(Currency Adjustment Factor) Amerikan dolarındaki dalgalanmaların navluna dahil edilmesi

 

BAF

(Bunker Adjustment Factor) Deniz aşırı taşımalarda fuel oil fiyatlarındaki dalgalanmaların belli oranda navluna dahil edilmesi

 

Primaj

Genellikle Türkiye’den ihracat navlunlarında kullanılan armatörün riskini azaltmak için koyduğu ek ücret

 

War Risk Surcharge  (WRS)

Savaş riski olan limanlara yapılan seferlerde navluna ilave olarak alınan ek ücret

 

High Cube Surcharge

High Cube konteyner için alınan ilave ücret

 

IMCO Charge

Tehlikeli madde taşımalarında armatörün talep ettiği ek ücret