Genel Lojistik Terimleri

a/a: Always afloat (Daima yüzer durumda )

a.a.r: Against all risks (Tüm risklere karşı)

Air consignment note: Hava konşimentosu

Airport of arival: Varış hava limanı

Airport of departure Kalkış hava limanı

Airway bill: Hava konşimentosu

Always safely afloat: Her zaman yüzer durumda

a.m.: Ante meridiem (öğleden önce)

Amounts: Meblağ

Approx.: Approximetaly (Aşağı yukarı,yaklaşık)

ARR: Arrival (varış saati)

B/L: Bill of lading (Konşimento)

Booking: Rezervasyon

Breakdown clause (of-of-hire clause): Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır

Breaking bulk: Gemiyi boşaltmaya başlama

Brokerage: Broker (simsal)’ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon

B.S.: Bottom stowed (ambarda istiflenmiş)

B.S.T.: British summer time (ingiliz yaz saati)

Bulk: Dökme yük (bir ambalaj içinde bulunmayan yük,örneğin kömür)

Bulk freight: Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük

ca.: Circa (tahminen)

c.a.d. (c/d): Cash against documents (Vesaik mükabili)

c.a.f.: Coüt, assurance,fret,c.i.f. (malın bedeli,sigorta ve navlun)

cargo: Taşıma,yük

Carriage: Taşıma,Naliye

Carrier: Taşıyıcı

c.o.d.: Charges collect (masraflar alıcıya ait)

Certificate of origin: Menşei şahadatnamesi

c.+f: Cost andfreight (malın bedeli ve taşıma ücreti)

c.+i: Cost and ınsurance (malın bedeli ve sigorta)

Charge: Masraf,harç,ücret

Chargeable weight: Tcrete tabi ağırlık

CIF: Mal bedeli olarak teslim

c.i.f.: Malın bedeli,sigorta ve navlun

c.i.f.+c: Cost,insurance,freight and commision (malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil)

c.i.f landed: Cost,insurance,freight,landed (malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları

city terminal service: Şehir içi teminal servisi

c.k.d.: Completely knocked down (taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir)

Claims: Şikayetler

c/o: Care of. (vasıtasıyla)

c.o.d.: Cash on delivery(teslimde ödemeli)

Collecting free: Varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret

Commodity rates: Nakliyede uygulanan ücret tablosu

Conditions of contract: Sözleşme koşulları

Consignee: Kendine mal gönderilen

Consignment: Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat

Consignor: Mal gönderme

Consolidator: IATA’ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş

Consular ınvoice (C.I): Tasdikli fatura

c.o.s.: Charterer pays des (harçları kiralayan ödeme)

CPT: Taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma

CRF: Mal bedeli ve navlun

c.t: Conference terms (düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları)

Current rates: Cari fiyatları

Customs broker: Gümrük komisyoncusu

Costoms clearance: Gümrükleme gümrükten çekme

custums deklaration: Gümrük beyannamesi

DAF: Sınırda teslim

d.d.: Dangerous deck (Tehlikeli malların istif edildiği güverte)

DDP: Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

DDU: Gümrük resmi ödenmeksizin teslim

dead freight: Pişmanlık navlusu

Delivering carrier: Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı

Author

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir