IMDG/IMCO kodları, International Maritime Organization tarafından tehlikeli yüklerin güvenli taşınabilmesi için belirlenmiştir.

Class 1 – Patlayıcılar

1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.4s; 1.5
  
Class 2 – Gazlar

2.1 Yanıcı gaz
2.2 Yanıcı olmayan gaz
2.3 Zehirleyici ve zarar verici gaz
  
Class 3 – Yanıcı likitler

3.1 Yanma noktası 0 dan eksi 18 C ye
3.2 Yanma noktası 0 dan artı 23 C ye
3.3 Yanma noktası 23 C dan artı 60 C ye
 
  
Class 4 – Yanıcı katılar

4.1 Yanıcı katılar
4.2 Kolayca yanmaya eğilimli katılar
4.3 Islandığında dengesizleşen katılar
 
  
Class 5 – Oksitlendirici etmenler

5.1 Oksitlendirici etmenler
5.2 Organik etmenler ve peroksitler
 
  
Class 6 – Zehirli / Zaralı maddeler

6.1 Katı ve likit zehirler
6.2 Biyolojik zararlı yük
 
  
Class 7 – Radyoaktif yükler  
Class 8 – Aşındırıcı yükler  
Class 9 – Diğer tehlikeli yükler